xoşəhval(lı)

xoşəhval(lı)
sif. <fars. xoş və ər. əhval> Xoşxasiyyətli, xoştəbiət, yumşaq, xoşqılıq, əhvallı. Xoşəhvallı adam. – Mirzə Abbasqulu ortaboylu, xoşsifət, xoşəhval və şirinsöhbət bir kişi idi. M. Tahirli.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • xoş-beş — is. Salamlaşma zamanı birbirindən kef əhval soruşma. Xoş beşdən sonra qonaq Ataşın əmisinin adını çəkib ondan gətirdiyi kağızı verdi. Ə. Vəl.. <Hacı Ağakərim:> Bəs sənin dayına salamın, xoş beşin hanı, ədəbsiz! S. Rəh.. <Vahidov… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • xoşluq — is. 1. Xoşa gələn, ləzzət verən şeyin halı, xoş təsir. Havanın xoşluğu. – Havada xəfif bir sazaq var idisə də, yazın . . ilk yeli bu sazağa bir xoşluq verirdi. Ç.. Aydınlığın xoşluğunda; Nə gözəlsən, sonam dəniz! R. R.. // Məlahət, gözəllik; gözə …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • xoşagələn — sif. Ürəyəyatan, insanda xoş əhval ruhiyyə yaradan, xoş, bəyənilən. Xoşagələn şeir. Xoşagələn parça seçmək. – Qoltuğunda kitablar, körpə qəlbində qəmlər; Qiymət dəftərçəsində xoşagələn rəqəmlər. S. Rüst.. <Əlikram:> Dil ətdəndir, Şeyda, o… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • damaqlı — sif. Zarafatçı, məzəli, əhvallı, kefcil, həmişə şən, xoştəbiət, xoşsöhbət, xoşəhval. Bizə tərəf gələn bir faytonda bir damaqlı oğlan, yanında başına minarə boyda şlyapa qoymuş sarısaçlı qız yanımdan yel kimi ötdü. Ə. H.. . . Tanış faytonçumuz var …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • xoşlandırmaq — f. Xoş əhval ruhiyyə yaratmaq, sevindirmək, fərəhləndirmək, ürəyini açmaq. <Altunbay Solmaza:> Mən də səni daha artıq xoşlandırmaq üçün <Elxanın> füsunkar dilini dibindən kəsdirib atdıracağam. C. C.. // Məmnun və razı etmək, həzz… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • kef — is. <ər.> 1. Ruhi və ya səhhətcə vəziyyət; hal, əhval. Kefin necədir? Kefini soruşmaq. Bu gün kefim yaxşı deyil. – Böyükxanım Qulamxanın kefini pərt görüb danışdırmağa cürət etmirdi. M. S. O.. <Kərbəlayı Qubad:> Ağanın kefi, əhvalı… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • damaq — 1. is. 1. Ağız boşluğunun üst tərəfi. Damaq səsi dilç. – tələffüz edərkən dilin damağa toxunması nəticəsində çıxan səs. Damaq saitləri. 2. Ağız mənasında. Usta papirosu damağına salıb başladı işini. C. M.. Qüdrət iri barmaqları arasındakı… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • fərəc — is. <ər.> klas. Hüzn, kədər, məyusluqdan sonra gələn sevinc, şadlıq və yaxşı əhval. ◊ Allah (Yaradan, Tanrı) fərəc versin! – «Allah kömək eləsin», «uğurlar olsun» mənasında xoş arzu bildirən ifadə. <Banıxanım:> Sənə kömək istərəm mən… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • sağlıq — is. 1. Bədənin bütün üzvlərinin sağlam, saz olması, düzgün, normal işləməsi, salamatlıq, səhhət. Sağlığa ziyan verən şeylərdən qaçmalı. – Abır istəsən – çox demə; Sağlıq istəsən – çox yemə. (Ata. sözü). Sağlıq olsa (olsun) – 1) salamatlıq arzusu… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”